Výkon Cena

Záchovná stomatológia a vyšetrenia
Vstupné vyšetrenie (RTG snímky, stanovenie lieč. plánu 25,00€
Preventívna stomatologická prehliadka 15,00€
Cielené stomatologické vyšetrenie - konzultácia 20,00€
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 20,00€
Preventívna pedostomatologická prehliadka 12,00€
Fotokompozitná výplň 60,00-85,00€
Rekonštrukcia korunky zuba - priama 120,00€
Vyžiadané akútne ošetrenie 50,00€
Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času 100,00€
Administratívny poplatok (vyplnenie tlačiva do poisťovne) 5,00€
RTG snímka intraorálna 10,00€
RTG snímka - BITEWING 10,00€
Skloionomerná výplň 50,00€
Provizórne ošetrenie zubného kazu 25,00€
Preendodontická dostavba 40,00€
Paliatívne endodontické ošetrenie 30,00€ - 60,00€
Odstránenie pulpálnych čapov 15,00€ - 50,00€
Endodontické ošetrenie - jednoduché 90,00
Endodontické ošetrenie - zložité 120,00€
Endodontické ošetrenie - komplikované 150,00€
Zavedenie pulpálneho čapu 25,00€

Dentoalveolárna chirurgia
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 25,00€
Extrakcia jednokoreňového zuba 30,00€
Extrakcia viackoreňového zuba 45,00€
Sutúra extrakčnej rany 10,00€
Komplikovaná extrakcia jednokoreň zuba al. jeho časti 60,00€
Komplikovaná extrakcia viackoreň. zuba al. jeho časti 75,00€
Dekapsulácia zuba 25,00€
Ošetrenie suchého lôžka po extrakcii 10,00€
Intraorálna incízia dentogénneho abcesu 15,00€
Gingivektómia 10,00€

Stomatologická protetika
Fazetovaná korunka alebo medzičlen s keram.fazetou 150,00€
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 25,00€
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu 35,00€
Korunka alebo medzičlen kovokeramický 200,00€
Inlay koreňová nepriama liata 60,00€
Celková snímateľná náhrada 330,00€
Skeletovaná protéza zo zásuvnými spojmi 300,00€
Celokeramická korunka, inlay, medzičlen 300,00€
Stiahnutie fixnej náhrady (za každý pilier) 15,00€
Opätovné nasadenie fixnej náhrady 15,00€
Medzerník 100,00€
Čiastočná snímateľná náhrada 250,00€
Wax up a Mock up 30,00€
Silikónová dlaha 60,00€
Oprava snímateľnej náhrady 30,00€
Rebazácia snímateľnej náhrady 50,00€
Doplnenie zubov do snímnateľnej náhrady 25,00€

Dentálna hygiena, profylaxia a bielenie zubov
Dentálna hygiena dieťa do 10 rokov 20,00€
Dentálna hygiena dieťa od 10 do 15 rokov 35,00€
Dentálna hygiena dieťa od 15 do 18 rokov 45,00€
Dentálna hygiena dospelý 55,00€
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí 5,00€
Odstránenie zubného kameňa - jeden sextant 15,00€
Odstránenie zubných povlakov - jeden sextant 14,00€
Ošetrenie parodontálneho vaku laserom - 1 zub 20,00€
Odstránenie retaineru/zvyšného cementu - 1 zub 10,00€
Odstránenie retaineru/zvyšného cementu - 1 čeľusť 100,00€
Lokálna fluoridácia 20,00€
Pečatenie fisúr (každý zub) 15,00€
Vnútorné bielenie za každý zub 45,00€